Είσοδος μέλους

Username:

Password:


Νέος Χρήστης | Υπενθύμιση


Επιλογές

Τελευταίες καταχωρήσεις

Ανακοινώσεις

Απόψεις

Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας

Διάφορα/Αναδημοσιεύσεις

Ενέργειες

Chill out

Δελτία Τύπου

Εικόνες από τη δράση

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας


Διοικητικό Συμβούλιο

Downloads

Σύνδεσμοι

Επικοινωνία


Αναζήτηση

Λέξη/Φράση


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

katastatiko_SEETH_07.pdf
(191,3 KB)

Καταστατικό Σωματείου

Apotelesmata 2012.doc
(55,3 KB)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Σ.Ε.Ε.Θ. 28/03/2012
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Σ.Ε.Ε.Θ. 28/03/2012

nea aitisi 2022.doc
(32,8 KB)

Αίτηση Εγγραφής
Αίτηση Εγγραφής & Δήλωση Παρακράτησης

apotelesmata.zip
(209,4 KB)

Αποτελέσματα Εκλογών 2/11/2005

forma_provlimatwn.pdf
(73,8 KB)

Φόρμα υποβολής προβλημάτων
Συμπληρώστε αυτή τη φόρμα και παραδώστε τη σε ένα οποιοδήποτε μέλος του Προεδρείου του Σωματείου για να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση πιθανών προβλημάτων ή για προτάσεις σχετικά με η λειτουργία του Σωματείου μας.

nomos_1264_82.pdf
(257,3 KB)

Νόμος 1264
Για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων.

n 1264 78-107 .pdf
(63,1 KB)

Τα άρθρα 78-107 του Αστικού Κώδικα περί σωματείων, τα οποία ισχύουν, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Ν.12641982

syntagma .pdf
(69,8 KB)


Θεμελιώδεις συνταγματικές διατάξεις, που αναφέρονται στο δικαίωμα ίδρυσης σωματείων, τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, τις συλλογικές συμβάσεις κτλ.

Nomos_1876_90.pdf
(177,2 KB)

Νόμος 1876/90
Ο βασικός νόμος για τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Nomos_2639_1998.pdf
(221,0 KB)

Νόμος 2639/98
Ρύθμιση Εργασιακών Σχέσεων, Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις.

PD 164_2004.pdf
(47,1 KB)

Π.Δ. 164/2004
Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα.

Egkyklios_PD 164.pdf
(184,0 KB)

Εγκύκλιος Π.Δ. 164
Οδηγίες για την εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος 164/2004.

Egk_3320_2005.pdf
(161,3 KB)

Ρυθμίσεις του Ν.3320/2005
Για τη σύσταση θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

enieo misthologio 05.pdf
(203,2 KB)

Ενιαίο Μισθολόγιο 2005

Nomos 1483-1984.pdf
(147,5 KB)

Νόμος 1483/84
Προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις - Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόμων.

2224-1994.doc
(299,0 KB)

Νόμος 2224/94
Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων

PD_88_99.pdf
(474,1 KB)

ΠΔ 88/99
Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93104ΕΚ

3385-2005.doc
(105,5 KB)

Νόμος 3385/05
Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις

PD_156.doc
(47,1 KB)

ΠΔ 156/94
Ενημέρωση εργαζομένου για όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας.

apofasi asep.zip
(397,8 KB)

Η απόφαση του ΑΣΕΠ

nomos_2874_2000.pdf
(215,7 KB)

Νόμος 2874/2000
Προώθηση της Απασχόλησης και άλλες διατάξεις.

FEK_85_2001.pdf
(214,1 KB)

Το αναθεωρημένο Σύνταγμα (2001)

N_2273_1994.pdf
(1.500,7 KB)

Νόμος 2273/1994
Ο ιδρυτικός νόμος του Εθνικού Θεάτρου, Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (σαν ΝΠΙΔ) και άλλες διατάξεις.

PD_118_1997.pdf
(339,4 KB)

Π.Δ. 118/1997
Ο Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Εθνικού Θεάτρου και Κρατικού Θεάτρου Βόρειου Ελλάδος.

N1568_85.pdf
(302,8 KB)

Νόμος 1568/85
Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων

N 2956_2001.pdf
(168,9 KB)

Νόμος για την προσωρινή απασχόληση (ενοικίαση εργαζομένων)

PD90_2009.pdf
(195,2 KB)

Ο Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Εθνικού Θεάτρου και Κρατικού Θεάτρου Βόρειου Ελλάδος(Τροποποίηση 2009).Downloads

Καταστατικό Σωματείου
(katastatiko_SEETH_07.pdf 191,3 KB)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Σ.Ε.Ε.Θ. 28/03/2012
(Apotelesmata 2012.doc 55,3 KB)

Αίτηση Εγγραφής
(nea aitisi 2022.doc 32,8 KB)


Links

Γενικά

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ.
(http://www.n-t.gr/...)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ
(http://www.potha.g...)

info@seeth.net