Είσοδος μέλους

Username:

Password:


Νέος Χρήστης | Υπενθύμιση


Επιλογές

Τελευταίες καταχωρήσεις

Ανακοινώσεις

Απόψεις

Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας

Διάφορα/Αναδημοσιεύσεις

Ενέργειες

Chill out

Δελτία Τύπου

Εικόνες από τη δράση

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας


Διοικητικό Συμβούλιο

Downloads

Σύνδεσμοι

Επικοινωνία


Αναζήτηση

Λέξη/Φράση


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Ενέργειες :: Ενταξη και εκκαθάριση του επιδόματος πολιτιστικής επιμόρφωσης στις τακτικές αποδοχές

29/01/2010 22:24
Ορατό σε: Επισκέπτες

Ενταξη και εκκαθάριση του επιδόματος πολιτιστικής επιμόρφωσης στις τακτικές αποδοχές (Δ.Σ.)
Aθήνα 28-1-2010

Αρ.πρωτ. 68/01Β11/2010Προς: Δ.Σ. του ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥκοιν: Καλλ. Δν/τή κο Γ. Χουβαρδά


Ο ν. 3746/16-2-09 ΦΕΚ 27Α ,αρθ. 77 προβλέπει την καταβολή 150 € μηνιαίως , από 1-1-2008 ως Πρόσθετη Ειδική Αποζημίωση για την πολιτιστική επιμόρφωση , των εργαζομένων στο ΥΠ.ΠΟ.Τ , στα Κρατικά Θέατρα κ.λ.π. και συγκεκριμένα και στο Εθνικό Θέατρο.

Ένα χρόνο μετά , δηλ. μέχρι και σήμερα το ποσό αυτό δεν έχει καταβληθεί

στους εργαζομένους ορισμένου χρόνου ,παρ΄ ότι ο Νόμος δεν κάνει διάκριση μεταξύ Αορίστου και ορισμένου, αναφέρει δε επί λέξει “ ….με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου… ”.

Από το ποσό αυτό (των 150 € ) καταβάλλονται 120 € μηνιαίως, μόνο στους εργαζομένους Αορίστου , από του μηνός Απριλίου 2009 τακτικά έως και σήμερα. Τον Απρίλιο του 2009 καταβλήθηκαν και τα αναδρομικά του 2008.


Μετά από προφορικά αλλά και γραπτά αιτήματα των εργαζομένων δεν έχει ενσωματωθεί το ποσό αυτό στην μισθοδοσία , ως θα έπρεπε, μια και αποτελεί το ποσό αυτό μέρος των τακτικών αποδοχών.


Η ασφαλιστική νομοθεσία (ΙΚΑ) , η εργατική αλλά και η φορολογική νομοθεσία ορίζουν το τι είναι τακτικές αποδοχές ,και μάλιστα σύμφωνα με έγγραφο του ΙΚΑ πρέπει να υπαχθεί το ποσό αυτό και σε ασφαλιστικές εισφορές.


Εξ άλλου στο τέλος της χρήσης (2009) , θα πρέπει το ποσό αυτό να ενσωματωθεί στις ετήσιες αποδοχές ώστε να συμπεριληφθεί στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλλουν οι μισθωτοί.

Εάν δεν δοθεί βεβαίωση αποδοχών που να συμπεριλαμβάνει το ποσό αυτό υπάρχει παράβαση του άρθ. 83 παρ.5 του ΚΦΕ 2238/94 “ … όσοι αρνούνται να χορηγήσουν τις βεβαιώσεις που ορίζονται από το άρθρο αυτό ή τις χορηγούν εκπρόθεσμα καθώς και αυτοί που χορηγούν αναληθή βεβαίωση ,ή αναγράφουν τις συνολικές αποδοχές σε περισσότερες βεβαιώσεις υπόκεινται σε πρόστιμο….. ”.


Σημειώσατε επίσης ότι εάν η βεβαίωση δοθεί το 2010 για τα έτη 2008,2009 και 2010 στην δήλωση του οικονομικού έτους 2011 που θα δηλωθούν τα συγκεκριμένα εισοδήματα , θα φορολογηθούν επαχθώς για τους εργαζομένους.

Ένα σημείο πάλι που θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή είναι η υπαγωγή του ποσού αυτού στις ασφαλιστικές εισφορές .Έχουμε την δυνατότητα πριν από οποιονδήποτε έλεγχο των Υπηρεσιών του ΙΚΑ , να υπαγάγουμε τα ποσά αυτά στην ασφάλιση χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις.


Εάν το ποσό αυτό δεν εκκαθαριστεί και δεν υπαχθεί σε ασφαλιστικές εισφορές τώρα , αργότερα θα κληθούν οι εργαζόμενοι να επιστρέψουν ποσά που έλαβαν έναντι. Και αυτό θα είναι δυσμενές για τους εργαζομένους και σίγουρα όχι από δική τους υπαιτιότητα.


Τέλος είναι απορίας άξιο γιατί η αναλογικότητα εάν ισχύει για τους εργαζομένους του ορισμένου χρόνου ΥΠ.ΠΟ.Τ. - Ε.Θ. , ώστε να μην παίρνουν το επίδομα , δεν ισχύει και για τους Αορίστου ΥΠ.ΠΟ.Τ. - Ε.Θ. ώστε να ενταχθεί στο μισθό και η Πρόσθ. Ειδική Αποζημ. ως είναι και στο Υπουργείο.Μετά από αυτά παρακαλούμε για την άμεση ένταξη και εκκαθάριση του ποσού των 150 € στις τακτικές αποδοχές μας , άλλως είμαστε υποχρεωμένοι να απευθυνθούμε στις αρμόδιες Αρχές και να ζητήσουμε την παρέμβαση τους.

Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Ε.Θ.

ο Πρόεδρος

Σπετσιέρης Γεράσιμος


ο Γ. Γραμματέας

Καλαντζής Γεώργιος


Downloads

Καταστατικό Σωματείου
(katastatiko_SEETH_07.pdf 191,3 KB)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Σ.Ε.Ε.Θ. 28/03/2012
(Apotelesmata 2012.doc 55,3 KB)

Αίτηση Εγγραφής
(nea aitisi 2022.doc 32,8 KB)


Links

Γενικά

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ.
(http://www.n-t.gr/...)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ
(http://www.potha.g...)

info@seeth.net