Είσοδος μέλους

Username:

Password:


Νέος Χρήστης | Υπενθύμιση


Επιλογές

Τελευταίες καταχωρήσεις

Ανακοινώσεις

Απόψεις

Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας

Διάφορα/Αναδημοσιεύσεις

Ενέργειες

Chill out

Δελτία Τύπου

Εικόνες από τη δράση

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας


Διοικητικό Συμβούλιο

Downloads

Σύνδεσμοι

Επικοινωνία


Αναζήτηση

Λέξη/Φράση


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Διάφορα/Αναδημοσιεύσεις :: Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο των κινδύνων: Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στην εργασία

13/04/2008 18:21
Ορατό σε: Επισκέπτες

Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο των κινδύνων: Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στην εργασία (kehaa)

Από τον "Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία"Τα εργασιακά περιβάλλοντα υφίστανται σημαντικές αλλαγές λόγω της εισαγωγής νέων τεχνολογιών, υλικών και εργασιακών διαδικασιών. Οι αλλαγές στον τρόπο σχεδιασμού, οργάνωσης και διαχείρισης της εργασίας μπορούν να διαμορφώσουν νέους τομείς κινδύνου με αποτέλεσμα αυξημένα επίπεδα άγχους και, τέλος, σοβαρή επιδείνωση της ψυχικής και σωματικής υγείας. Σύμφωνα με μια νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, οι κύριοι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι συνδέονται με τις νέες μορφές συμβάσεων εργασίας, την εργασιακή ανασφάλεια, την εντατικοποίηση της εργασίας, τις υψηλές συναισθηματικές απαιτήσεις στην εργασία, τη βία στην εργασία και την κακή ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής.Σύμφωνα με τον Jukka Takala, Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA):Ο εργασιακός βίος στην Ευρώπη μεταβάλλεται με ολοένα ταχύτερους ρυθμούς. Η εργασιακή ανασφάλεια, η απασχόληση σε περισσότερες της μίας εργασίες και ο έντονος εργασιακός ρυθμός μπορούν να προκαλέσουν άγχος που οφείλεται στην εργασία και να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων. Για τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και τη διατήρηση των εργαζομένων σε καλή κατάσταση, χρειάζεται συνεχής παρακολούθηση και βελτίωση του ψυχοκοινωνικού περιβάλλοντος της εργασίας.

Το άγχος που οφείλεται στην εργασία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ), ενώ πιθανολογείται αύξηση του αριθμού των ατόμων που πάσχουν από παθήσεις οι οποίες σχετίζονται με το άγχος και προκαλούνται ή επιδεινώνονται από την εργασία. Το άγχος είναι το δεύτερο κατά σειρά πιο συχνά αναφερόμενο πρόβλημα υγείας που οφείλεται στην εργασία, πλήττοντας το 22% των εργαζομένων της ΕΕ (2005). Σύμφωνα με μελέτες το 50%-60% όλων των χαμένων εργάσιμων ημερών σχετίζεται με το άγχος. Το 2002, το ετήσιο οικονομικό κόστος του άγχους που οφείλεται στην εργασία υπολογίζεται ότι ανήλθε στην ΕΕ των 15 σε 20.000 εκατομμύρια ευρώ.

Οι αναδυόμενοι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι διερευνήθηκαν σε μια έκθεση πρόβλεψης εμπειρογνωμόνων και περιγράφονται στη νέα έκθεση, την τρίτη κατά σειρά έκθεση σχετικά με τους νέους και αναδυόμενους κινδύνους, η οποία εκδίδεται από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Κινδύνων (ERO), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία.Η επισφαλής εργασία θέτει σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων

Ως επισφαλής ορίζεται γενικά η χαμηλόμισθη και χαμηλής ποιότητας εργασία με περιορισμένες δυνατότητες κατάρτισης και επαγγελματικής εξέλιξης. Όσοι εργάζονται υπό το καθεστώς επισφαλών συμβάσεων συνήθως εκτελούν τις πλέον επικίνδυνες εργασίες, εργάζονται σε χειρότερες συνθήκες και λαμβάνουν λιγότερη εκπαίδευση σχετικά με την ΕΑΥ. Η εργασία σε ασταθείς συνθήκες εργασίας μπορεί να προκαλέσει αισθήματα εργασιακής ανασφάλειας και κατ΄ επέκταση αυξημένου άγχους που οφείλεται στην εργασία.

Η εντατικοποίηση της εργασίας προκαλεί προβλήματα υγείας

Ολοένα και περισσότεροι ευρωπαίοι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν αυξημένο φόρτο εργασίας και υποβάλλονται σε μεγαλύτερη πίεση στη δουλειά λόγω των αυστηρών προθεσμιών και των επιταχυνόμενων ρυθμών εργασίας. Η μείωση των θέσεων εργασίας, ο αυξανόμενος αριθμός πληροφοριών που καλούνται να διαχειριστούν οι εργαζόμενοι λόγω των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και οι αυξημένες απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να αντεπεξέρχονται λιγότεροι εργαζόμενοι μπορούν ομοίως να προκαλέσουν αύξηση των επιπέδων άγχους που οφείλεται στην εργασία.Η βία ή η παρενόχληση θέτουν σε κίνδυνο τους εργαζόμενους

Το πρόβλημα της βίας και της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας προκαλεί ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία. Αν και επηρεάζει όλα τα επαγγέλματα και όλους τους τομείς δραστηριότητας, παρατηρείται με αυξημένη συχνότητα στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης και των υπηρεσιών, οδηγώντας συχνά σε υπονόμευση της αυτοεκτίμησης, αγωνία, κατάθλιψη, ακόμη και αυτοκτονία.Η κακή ισορροπία εργασιακής και προσωπικής ζωής επηρεάζει τις οικογένειες

Ο μεγάλος φόρτος εργασίας και το ανελαστικό ωράριο καθιστούν ακόμη δυσκολότερη την επίτευξη μιας καλής ισορροπίας μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής, ιδίως για τις γυναίκες, οι οποίες συχνά ακόμη καλούνται να δουλεύουν «διπλή βάρδια», πρώτα στη δουλειά και μετά στο σπίτι. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία άγχους καθώς κα στην πρόκληση άλλων αρνητικών επιπτώσεων για την υγεία του ανθρώπου, ιδίως όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής των συνθηκών εργασίας στις προσωπικές ανάγκες του εργαζομένου. Ποσοστό μεγαλύτερο του 40% των εργαζομένων με παρατεταμένο ωράριο εργασίας στην ΕΕ των 27 αναφέρει ότι δεν είναι ικανοποιημένο με την ισορροπία που υπάρχει μεταξύ της εργασιακής και της οικογενειακής ζωής του.Τον Απρίλιο του 2008 πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες ένα εργαστήριο στο πλαίσιο του οποίου θα συζητηθούν και θα συγκεφαλαιωθούν τα πορίσματα της μελέτης, ενώ θα διερευνηθούν επίσης πρακτικοί τρόποι για την αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων. Στο εργαστήριο θα παρευρεθούν ειδικοί του τομέα της ΕΑΥ, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΕ και εκπρόσωποι εργαζομένων και εργοδοτών.Επιπλέον, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία σχεδιάζει την εκπόνηση μιας μεγάλης κλίμακας μελέτης πρόβλεψης για την παρακολούθηση των αλλαγών που επιτελούνται στο χώρο εργασίας και στην κοινωνία και που, τέλος, οδηγούν στους αναδυόμενους κινδύνους για την ΕΑΥ. Το 2009, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία σχεδιάζει επίσης να ξεκινήσει τη διεξαγωγή έρευνας σε επιχειρήσεις των 27 κρατών μελών της ΕΕ, ούτως ώστε να διερευνηθούν οι τρόποι με τους οποίους αντιμετωπίζονται οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να υποστηριχθούν οι επιχειρήσεις προκειμένου να διαχειριστούν πιο αποτελεσματικά τις σύνθετες αυτές πηγές κινδύνου στον χώρο εργασίας.


http://osha.europa.eu/


Downloads

Καταστατικό Σωματείου
(katastatiko_SEETH_07.pdf 191,3 KB)

Αίτηση Εγγραφής
(nea aitisi 2022.doc 32,8 KB)


Links

Γενικά

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ.
(http://www.n-t.gr/...)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ
(http://www.potha.g...)

info@seeth.net