Είσοδος μέλους

Username:

Password:


Νέος Χρήστης | Υπενθύμιση


Επιλογές

Τελευταίες καταχωρήσεις

Ανακοινώσεις

Απόψεις

Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας

Διάφορα/Αναδημοσιεύσεις

Ενέργειες

Chill out

Δελτία Τύπου

Εικόνες από τη δράση

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας


Διοικητικό Συμβούλιο

Downloads

Σύνδεσμοι

Επικοινωνία


Αναζήτηση

Λέξη/Φράση


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Διάφορα/Αναδημοσιεύσεις :: Δηλώσεις φορολογίας μισθωτών – συνταξιούχων

06/05/2007 16:30
Ορατό σε: Επισκέπτες

Δηλώσεις φορολογίας μισθωτών – συνταξιούχων (petifo)
Βασικά στοιχεία για τη συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης

1. Ποιοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωσηΥποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1), έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο (πραγματικό ή τεκμαρτό) εισόδημά του υπερβαίνει τα 3000 ευρώ, δικό του ή της συζύγου του, καθώς και όταν αυτό είναι μικρότερο από 3000 ευρώ, εφόσον στο συνολικό εισόδημα του υπόχρεου περιλαμβάνεται και ζημιά από εμπορική ή γεωργική επιχείρηση.Ειδικά, τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν αποκλειστικά εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες μέχρι 6000 ευρώ, εφόσον έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και δεν εμπίπτουν σε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις, δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση.Ανεξάρτητα από το αν έχουν φορολογητέο ή όχι εισόδημα έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση και:α) Όσοι αγοράζουν αυτοκίνητα, δίτροχα ή τρίτροχα αυτοκινούμενα οχήματα, πλοία αναψυχής, αεροσκάφη και όσοι έχουν στην κυριότητά τους ή με οποιοδήποτε τρόπο διατηρούν στην κατοχή τους επιβατικό αυτοκίνητο I.X. ή ημιφορτηγό, (εκτός από αγροτικό ημιφορτηγό), ή αυτοκίνητο μικτής χρήσης ή αυτοκίνητο τύπου JEEP ή αεροσκάφος, κότερο ή θαλαμηγό ή άκατο ή σκάφος αναψυχής, εκτός από αυτοκίνητα που απαλλάσσονται από την τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης και ένα σκάφος αναψυχής ολικού μήκους μέχρι 10 μέτρα, καθώς και όσοι χρησιμοποιούν για τις ατομικές ή οικογενειακές τους ανάγκες τέτοια μεταφορικά μέσα, τα οποία ανήκουν είτε στη σύζυγό τους ή στα προστατευόμενα μέλη τους, είτε στις εταιρίες στις οποίες μετέχουν ως εταίροι, διαχειριστές εταίροι ή προκειμένου για Α.Ε., είναι πρόεδροι ή διοικητές ή διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι αυτής.β) Όσοι αγοράζουν ακίνητα ή ανεγείρουν οικοδομή.γ) Όσοι διατηρούν μία ή περισσότερες δευτερεύουσες κατοικίες με συνολική επιφάνεια πάνω από 150 τετραγωνικά μέτρα ή κατοικούν σε οικοδομή με επιφάνεια πάνω από 200 τετραγωνικά μέτρα.δ) Όσοι κατά το έτος 2006 απέκτησαν ακίνητα κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας ή κατ΄ επικαρπία ή ψιλή κυριότητα ή έχουν δικαίωμα οίκησης σ΄ αυτά.2. Πότε υποβάλλεται η δήλωση στη Δ.Ο.Υ.Όταν μεταξύ των εισοδημάτων περιλαμβάνεται εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. ως ακολούθως:Α.Φ.Μ. (τελ.ψηφίο)

1

Μέχρι 3 Μαΐου 20072

Μέχρι 7 Μαΐου 20073

Μέχρι 9 Μαΐου 20074

Μέχρι 11 Μαΐου 20075

Μέχρι 15 Μαΐου 20076

Μέχρι 17 Μαΐου 20077

Μέχρι 21 Μαΐου 20078

Μέχρι 23 Μαΐου 20079

Μέχρι 25 Μαΐου 200710 - 50

Μέχρι 30 Μαΐου 200760 - 00 καθώς και όσοι δεν έχουν Α.Φ.Μ.

Μέχρι1 Ιουνίου 20073. Δήλωση μέσω taxisnetΕναλλακτικά, δίνεται η δυνατότητα στους φορολογουμένους να υποβάλλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, στην υπηρεσία TAXISnet (www.taxisnet.gr) με χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης. Για την απόδοση αυτών των κωδικών ο φορολογούμενος πρέπει να υποβάλλει αίτηση στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.Με την υποβολή της δήλωσης μέσω διαδικτύου, ο φορολογούμενος ωφελείται πολλαπλά. Συγκεκριμένα :- Παρέχεται έκπτωση 1,5% στον οφειλόμενο φόρο, με ανώτερο ποσό έκπτωσης τα 118 ευρώ.- Υποβολή της δήλωσης όλο το 24ωρο, χωρίς ταλαιπωρία- Μη υποβολή των δικαιολογητικών με τη δήλωση.- Επιστροφή φόρου ταχύτερα- Άμεση εκκαθάριση του φόρου - έκδοση εκκαθαριστικού σημειώματος.- Οι προθεσμίες που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου παρατείνονται κατά δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας τους.Η υποβολή δήλωσης ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου για το οικονομικό έτος 2007 γίνεται στις ακόλουθες προθεσμίες :Α.Φ.Μ. (τελ.ψηφίο)

1

Μέχρι 17 Μαΐου 20072

Μέχρι 21 Μαΐου 20073

Μέχρι 23 Μαΐου 20074

Μέχρι 25 Μαΐου 20075

Μέχρι 30 Μαΐου 20076

Μέχρι 1 Ιουνίου 20077

Μέχρι 5 Ιουνίου 20078

Μέχρι 7 Ιουνίου 20079

Μέχρι 11 Ιουνίου 200710 - 50

Μέχρι 13 Ιουνίου 200760 - 00 καθώς και όσοι δεν έχουν Α.Φ.Μ.

Μέχρι15 Ιουνίου 2007

4. Συνυποβαλλόμενα έντυπα1. Τα έντυπα που συνυποβάλλονται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), ανάλογα με την κατηγορία εισοδήματος. είναι τα ακόλουθα:α) Η αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων (Φ-01.002)-(Ε2).β) Το μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3).γ) Η βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων (Φ-01.042).δ) Η δήλωση στοιχείων ακινήτων που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 2007 (Ε9).ε) Η δήλωση κατοχής μηχανημάτων έργων (Ε16).Ειδικά για το οικονομικό έτος 2007 υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε9 έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που την 1.1.2007 έχουν πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία, ή εμπράγματο δικαίωμα οίκησης σε ακίνητα που αποκτήθηκαν μέσα στο 2006, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που την 1η Ιανουαρίου 2007 έχουν οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά τους, ή στην οικογενειακή τους κατάσταση όπως έχουν δηλωθεί στο Ε9 του 2006.5. Καταβολή οφειλόμενου φόρουΑπό την εκκαθάριση της δήλωσης μπορεί να προκύψει υποχρέωση καταβολής (χρεωστικό υπόλοιπο) ή δικαίωμα επιστροφής χρημάτων (πιστωτικό υπόλοιπο). Το σύνολο της οφειλής καταβάλλεται σε τρεις (3) ίσες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου και η καθεμιά από τις επόμενες την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του τρίτου και πέμπτου μήνα, αντιστοίχως, από τη βεβαίωση του φόρου. Αν ο φόρος βεβαιώνεται τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο του οικείου οικονομικού έτους, καταβάλλεται σε δύο (2) ίσες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου και η δεύτερη την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του τρίτου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου. Αν ο φόρος βεβαιώνεται το μήνα Οκτώβριο του οικείου οικονομικού έτους και μετά, καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου. Αν η συνολική οφειλή ε(ναι μέχρι 250 ευρώ για τον ίδιο και για τη σύζυγό του αθροιστικά, μπορεί να καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη βεβαίωση.Αν η δήλωση υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου παρέχεται επιπλέον έκπτωση 1,5% και μέχρι 118 ευρώ, ανεξάρτητα από τον αριθμό των δόσεων.Αν προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο αυτό θα επιστραφεί μέσω των τραπεζών.


Downloads

Καταστατικό Σωματείου
(katastatiko_SEETH_07.pdf 191,3 KB)

Αίτηση Εγγραφής
(nea aitisi 2022.doc 32,8 KB)


Links

Γενικά

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ.
(http://www.n-t.gr/...)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ
(http://www.potha.g...)

info@seeth.net