Είσοδος μέλους

Username:

Password:


Νέος Χρήστης | Υπενθύμιση


Επιλογές

Τελευταίες καταχωρήσεις

Ανακοινώσεις

Απόψεις

Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας

Διάφορα/Αναδημοσιεύσεις

Ενέργειες

Chill out

Δελτία Τύπου

Εικόνες από τη δράση

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας


Διοικητικό Συμβούλιο

Downloads

Σύνδεσμοι

Επικοινωνία


Αναζήτηση

Λέξη/Φράση


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Ενέργειες :: Η ανάγκη για νέο θεσμικό πλαίσιο στο Εθνικό Θέατρο (Ν.2273/94).

19/06/2015 09:04
Ορατό σε: Επισκέπτες

Η ανάγκη για νέο θεσμικό πλαίσιο στο Εθνικό Θέατρο (Ν.2273/94). (Δ.Σ.)
Αθήνα 17-06-2015

Αρ. Πρωτ. 171 /6 B44 /2015Προς: Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού κ. Νίκο Ξυδάκη

Κοιν: Πρόεδρο και Μέλη του ΔΣ του Εθνικού Θεάτρου.

Καλλιτεχνικό Διευθυντή.Θέμα: Η ανάγκη για νέο θεσμικό πλαίσιο στο Εθνικό Θέατρο (Ν.2273/94).Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Ο Οργανισμός με την ονομασία Εθνικό Θέατρο ΝΠΙΔ λειτουργεί από το 1994 έχοντας διαδεχθεί τον Οργανισμό Εθνικό Θέατρο ΝΠΔΔ. Μετά την πάροδο 21 ετών πιστεύουμε ότι χρειάζεται επαναπροσδιορισμό του ρόλου του και εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του.

Το Εθνικό Θέατρο (ΕΘ) με το θεσμικό πλαίσιο που καταρτίστηκε και ισχύει από το 1994 μέχρι και σήμερα, λειτουργεί ως ένας προσωποκεντρικός οργανισμός.

Η λειτουργία και το έργο που παράγει το ΕΘ βάσει του ιδρυτικού του νόμου, έχει συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Κατευθύνσεις που καλείται ο εκάστοτε Καλλιτεχνικός Διευθυντής να τις υπηρετήσει.

Αυτό που λείπει κατά την γνώμη μας είναι να προσδιοριστεί ποιόν ρόλο καλείται να διαδραματίσει το ΕΘ στην σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία. Πώς θα συμβάλλει στον διάλογο με τα άλλα δημόσια θέατρα της χώρας (ΚΘΒΕ, ΕΛΣ, ΔΗΠΕΘΕ) αλλά και του εξωτερικού. Πώς θα συμβάλλουν όλοι μαζί στην ανάπτυξη της θεατρικής τέχνης, υλοποιώντας από κοινού ένα συλλογικό όραμα.

Αντί αυτού, έχουμε προσωπικές στρατηγικές και ανυπαρξία συλλογικού οράματος. Η λογική του οργανισμού : «Ενός ανδρός αρχή»,Ένας δημόσιος οργανισμός δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί με την λογική του εκάστου Καλλιτεχνικού Διευθυντή. Δεν μπορεί να επαφίεται στις καλές προθέσεις ενός μόνο ανθρώπου, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικά μηχανισμός ελέγχου. Γιατί τις πράξεις ανεύθυνων καλλιτεχνικών διευθυντών πληρώνουν στο τέλος οι ίδιοι οι οργανισμοί.

Για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πρέπει να προβλεφθεί σε ενδεχόμενο αλλαγής του τρόπου λειτουργίας, η οικονομική διαφάνεια ο έλεγχος της διαχείρισης και η εκπροσώπηση των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Να θεσμοθετηθεί ένας σύγχρονος Εσωτερικός Κανονισμός με οργανόγραμμα δομημένο στις πραγματικές ανάγκες. Στο πλαίσιο του εσωτερικού κανονισμού, εύλογη είναι και η δημιουργία θέσης ΠΕ Τεχνικού Διευθυντή, ο οποίος θα επωμισθεί με την επίβλεψη των τεχνικών εργασιών.

Ο δε Καλλιτεχνικός Διευθυντής να υποστηριχτεί στα οικονομικά και τα διοικητικά θέματα από έμπειρο Διευθυντή που θα διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα.Πιο συγκεκριμένα:

Στο άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3429/2005 στις διατάξεις του οποίου υπάγεται και το Εθνικό Θέατρο έπειτα και από την θέση σε ισχύ του Ν. 4024/2011 (άρθρο 31), υπό τον τίτλο «Οργάνωση, Λειτουργία και Διοίκηση της Δημόσιας Επιχείρησης» ορίζεται ότι: «όλες οι δημόσιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσαρμόσουν το καταστατικό τους προς τις διατάξεις του νόμου αυτού μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη θέση του νόμου αυτού σε ισχύ». Η προαναφερόμενη διάταξη είναι σαφής και ρητή υποχρεώνοντας τις δημόσιες επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε τροποποίηση του καταστατικού τους ώστε αυτό να εναρμονίζεται με τους σκοπούς και τις επιταγές του Νόμου, μην αφήνοντας κατ’ επέκταση περιθώρια στις «ΔΕΚΟ» για επιλεκτική μεταβολή και εν μέρει τροποποίηση των καταστατικών τους κατά «το δοκούν».

Στο άρθρο 3 παρ. 2 του ως άνω Νόμου υπό τον τίτλο «Διοικητικό Συμβούλιο» επίσης σαφώς και αναντιρρήτως ορίζεται ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο τέτοιου είδους φορέων υποχρεωτικώς θα πρέπει να συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων.

Έπειτα από την πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας να μεταβάλλει τον ιδρυτικό Νόμο του Εθνικού Θεάτρου θεωρούμε αναγκαίο στην νέα νομοθετική ρύθμιση να προβλεφθεί και η συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτού όπως ορίζει ο Νόμος.Προτείνουμε την εξής αλλαγή στον νόμο 2273/94 :

Άρθρο 3 παρ. 2

«…Ένα μέλος προέρχεται και προτείνεται από το Δ.Σ. του σωματείου με την επωνυμία Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών. Από ένα μέλος προτείνεται επίσης και από το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών και την Εταιρία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων.

Τέλος, ένα μέλος προτείνεται από το αντιπροσωπευτικό επιχειρησιακό σωματείο του Οργανισμού και διορίζεται στο ΔΣ αυτού ως εκπρόσωπος των εργαζομένων. …»

Θεωρούμε, επίσης, σημαντικό και συμβατό με την νομοθεσία ο εσωτερικός κανονισμός του Εθνικού Θεάτρου να εισηγείται από το Διοικητικό Συμβούλιο στον Υπουργό Πολιτισμού αφού όμως πρώτα προκύψει διαβούλευση και διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Ν. 1876/1990 με το πλέον αντιπροσωπευτικό σωματείο του Οργανισμού.

Κατ’ επέκταση θα πρέπει αναλόγως να τροποποιηθεί και η παράγραφος 7β του αρ. 3.Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.Για το Δ.Σ. του ΣΕΕΘΟ Πρόεδρος H Γεν. Γραμματέας

Σπετσιέρης Γεράσιμος Χλουβεράκη Ευδοκία


Downloads

Καταστατικό Σωματείου
(katastatiko_SEETH_07.pdf 191,3 KB)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Σ.Ε.Ε.Θ. 28/03/2012
(Apotelesmata 2012.doc 55,3 KB)

Αίτηση Εγγραφής
(nea aitisi 2022.doc 32,8 KB)


Links

Γενικά

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ.
(http://www.n-t.gr/...)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ
(http://www.potha.g...)

info@seeth.net