Είσοδος μέλους

Username:

Password:


Νέος Χρήστης | Υπενθύμιση


Επιλογές

Τελευταίες καταχωρήσεις

Ανακοινώσεις

Απόψεις

Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας

Διάφορα/Αναδημοσιεύσεις

Ενέργειες

Chill out

Δελτία Τύπου

Εικόνες από τη δράση

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας


Διοικητικό Συμβούλιο

Downloads

Σύνδεσμοι

Επικοινωνία


Αναζήτηση

Λέξη/Φράση


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Ανακοινώσεις :: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

20/10/2014 21:09
Ορατό σε: Επισκέπτες

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 (Δ.Σ.)
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014
Κατά τη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε μας απασχόλησαν τα εξής.l Το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων μας ενημέρωσε ότι μετά από χρόνια δικαστικών αγώνων το Εθνικό Θέατρο κέρδισε και την τρίτη σκηνή του Θεάτρου Ρεξ, απόφαση που μας ικανοποιεί απολύτως.l Πρέπει να διεκδικήσουμε από τη διεύθυνση τον καλύτερο προγραμματισμό των εργασιών. Κατά την άποψη μας, πολλές φορές οι εργασίες διεκπεραιώνονται κάτω από πιεστικές συνθήκες, χάρη στο φιλότιμο των εργαζομένων, εξαιτίας του κακού σχεδιασμού της οργάνωσης της δουλειάς. Θεωρούμε ότι η διοίκηση του Εθνικού Θεάτρου αδικαιολόγητα δε δείχνει την εμπιστοσύνη που θα έπρεπε στους εργαζόμενους και στις οργανωτικές τους ικανότητες. Είμαστε περήφανοι για τη δουλειά μας και δεν έχουμε αντίρρηση να εργαστούμε περισσότερες ώρες ή υπό αντίξοες συνθήκες ώστε να βγει σωστή δουλειά, αντάξια του κύρους και της παράδοσης του Εθνικού Θεάτρου. Αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να πιεζόμαστε δίχως λόγο, ή μάλλον μόνο και μόνο επειδή η διοίκηση δεν οργανώνει σωστά τη δουλειά..l Αποφασίσαμε να προβούμε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε η μισθοδοσία να καταβάλλεται 2 φορές το μήνα και τις ίδιες ημερομηνίες για όλους τους εργαζόμενους.l Αποφασίσαμε να διεκδικήσουμε -εντάσσοντας στην Συλλογική Σύμβαση Εργασίας- τα επιδόματα που δικαιούμαστε σύμφωνα με την εργασιακή νομοθεσία, δηλαδή επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, θέσης ευθύνης και ειδικής άδειας μητρότητας. σύμφωνα με την γνωμοδότηση του καθηγητή Γ Κατρούγκαλου.Να διευκρινίσουμε ορισμένα πράγματα:Ρητά ο νομοθέτης τόσο του νόμου 4024/2011 όσο και αυτός του 4093/2012 επιτάσσει την αναλογική και μόνο εφαρμογή των διατάξεων περί ενιαίου μισθολογίου και όχι την ευθεία και άμεση υπαγωγή σ αυτές.Ειδικότερα, αρχικά ο νόμος 4024/2011, χωρίς να ορίσει επακριβώς ποιες θα είναι οι αποδοχές των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ και τα ΝΠΙΔ –πράγμα που θα ήταν αδύνατο, λόγω των σημαντικών διαφορών στη στελέχωση τους, στην διαφορετικότητα των αρμοδιοτήτων, των καθηκόντων και των προσόντων του προσωπικού- απλώς προδιαγράφει ανώτατα μεσοσταθμικά όρια.Αντίστοιχη είναι και η διατύπωση του άρθρου 1, Κεφάλαιο Γ παράγραφος, περίπτωση 12 του νόμου 4093/12 για την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου, η οποία έχει ως εξής: (Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του ν. 4024/2011 που αφορούν το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, έχουν ανάλογη εφαρμογή, από 1.1.2013, και στο προσωπικό των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου).Για το λόγο αυτό, άλλωστε, ρητά προβλέφθηκε ότι με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι οποίες μπορούν να ανατρέχουν στην έναρξη ισχύος των διατάξεων του νόμου, μπορούν να ρυθμίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής των προηγούμενων εδαφίων.Εξυπακούεται ότι για ΝΠΙΔ όπως το Εθνικό Θέατρο, όπου είναι δυνατή η σύναψη επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας, οι λεπτομέρειες εφαρμογής της υπό κρίση ρύθμισης μπορεί να γίνει με αυτήν.Άλλωστε το Υπουργείο Πολιτισμού έχει εκδώσει ΚΥΑ για το ανθυγιεινό επίδομα από το 2012:

Να σημειώσουμε τέλος ότι τα εν λόγο επιδόματα έχουν συμφωνηθεί σε άλλους οργανισμούς του ευρύτερου Δημοσίου τομέα (με βάση το ενιαίο μισθολόγιο) με Συλλογική Σύμβαση, σας παραθέτουμε ένα παράδειγμα που περιλαμβάνει και τα τρία ζητήματα:

l Η συνέντευξη που δόθηκε πρόσφατα (http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=450723) δόθηκε κατόπιν της απόφασης που είχαμε λάβει στη γενική συνέλευση του Ιουνίου.l Ενημερώσαμε τα μέλη του Σωματείου σχετικά με το εξώδικο που επέδωσε το ΣΕΕΘ στη διεύθυνση του Εθνικού Θεάτρου σχετικά με την προσπάθεια επηρεασμού. Επίσης ενημερώσαμε τα μέλη σχετικά με την εξώδικη επιστολή που απέστειλε η διεύθυνση στο Σωματείο τις οποίες σας επισυνάπτουμε.l Κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης επαναλάβαμε με τους συναδέλφους ότι θέλουμε να υπάρχει καλό εργασιακό κλίμα, προς όφελος του Εθνικού Θεάτρου και της δουλειάς όλων μας. Ωστόσο, η τακτική της διοίκησης να εκφοβίζει και να απειλεί συναδέλφους και μέλη του Δ.Σ. Του ΣΕΕΘ είναι καταδικαστέα και ασφαλώς δεν βοηθάει στη διατήρηση του καλού εργασιακού κλίματος. Καλούμε τη διοίκηση να εγκαταλείψει την τακτική των εκφοβισμών.Στο τέλος της γενικής συνέλευσης διενεργήθηκε μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με το καταστατικό του Σωματείου, ώστε το Δ.Σ. να έχει την εξουσιοδότηση των συναδέλφων για να προωθήσει τα θέματα που συζητήθηκαν. Ως κινήση καλής θέλησης αποφασίσαμε να δώσουμε μια ευκαιρία στον διαλογο για ένα μήνα ακόμη. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας έχει ως εξής:Παρόντες: 103Ψήφισαν: 84ΝΑΙ: 75 ψήφοι (ποσοστό επί των ψηφισάντων 89,28%ΟΧΙ: 9 (ποσοστό επί των ψηφισάντων 10,17%Η ενότητα και αγωνιστικότητα των εργαζομένων του Ε.Θ. επισφραγίστηκε από τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας.Η εμπιστοσύνη των μελών προς τους συναδέλφους εκπροσώπους τους, καταδεικνύει την ισχυρή βούληση του Σώματος για αγώνα έως ότου τα δίκαια και εύλογα αιτήματα μας δικαιωθούν.Θα επιδιώξουμε την επίλυση των προβλημάτων και την ικανοποίηση των αιτημάτων μας, στην αρχή με τον καλόπιστο διάλογο , και κατόπιν με κάθε νόμιμο τρόπο (προσφυγή εκ νέου στην επιθεωρηση εργασίας, συνεντευξη τυπου, παραστάσεις διαμαρτυρίας κ.α.). Έχοντας ως γνώμονα την αγάπη μας και το ενδιαφέρον μας προς τον Οργανισμό στον οποίον ανήκουμε, αλλά και τα εργασιακά μας δικαιώματα, θα αγωνιστούμε ενωμένοι και τελικά θα πετύχουμε!!!(N.4093_2012Page_005.jpg 206,1 KB)

(anthigiino _Page_2.jpg 456,1 KB)

(oasa_Page_09.jpg 37,9 KB)


Downloads

Καταστατικό Σωματείου
(katastatiko_SEETH_07.pdf 191,3 KB)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Σ.Ε.Ε.Θ. 28/03/2012
(Apotelesmata 2012.doc 55,3 KB)

Αίτηση Εγγραφής
(nea aitisi 2022.doc 32,8 KB)


Links

Γενικά

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ.
(http://www.n-t.gr/...)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ
(http://www.potha.g...)

info@seeth.net